Dekninger for husforsikring

Standard

 • Brann, plutselig nedsoting og eksplosjon.
 • Lynnedslag og elektrisk fenomen, f.eks. kortslutning og overspenning i elektriske apparater og ledninger.
 • Utstrømming fra rørledning og tilknyttet utstyr ved brudd, lekkasje eller oversvømmelse.
 • Plutselig vanninntrengning i bygning fra terreng.
 • Lekkasje fra akvarium eller vannseng.
 • Brudd på innvendig og utvendig rørledning med tilknyttet utstyr.
 • Bruddskade på glass i vinduer og dører, sanitærporselen og emaljerte servanter i bolig.
 • Tyveri og skadeverk på bygningen.
 • Naturskade, som for eksempel storm, flom og skred.
 • Skade som direkte skyldes vind svakere enn storm.
 • Skade ved snøtyngde og takras.
 • Annen plutselig skade på bygningen.
 • Rettshjelp – utgifter til egen advokat i forbindelse med tvist.
 • Økonomisk tap ved et offentlig påbud.
 • Ansvar (dekker eierens rettslige erstatningsansvar ved for eksempel skader etter ras fra taket).

Sopp- og råteforsikring (Tillegg)

 • I samarbeid med Norsk Hussopp Forsikring tilbyr vi råte- og skadedyrforsikring.
 • Denne forsikringen dekker kostnadene ved utbedring av råte- og insektskader på innvendig treverk, samt bekjempelse av skadeinsekter, mus og rotter.
 • Erstatningsbeløpet er ubegrenset.
 • Skader etter ekte hussopp og andre råtesopper
 • Skader forårsaket av insekter
 • Bekjempelse av skadeinsekter som for eksempel veggedyr og kakerlakker
 • Bekjempelse av mus og rotter
 • Egenandel er kr 4 000,- for bygningsskader og kr 2 000,- for bekjempelse.

Superforsikring (Tillegg til sopp- og råteforsikring)

 • Følgeskader etter utett tak/vegg
 • Følgeskader etter håndverksfeil
 • Hageanlegg utvides til kr 500 000,-
 • Offentlig påbud er ubegrenset
 • Skade over 75% regnes som totalskade
 • Ombygging til rullestolbruker