Dekninger for innboforsikring

Standard

 • Brann, plutselig nedsoting og eksplosjon.
 • Lynnedslag og elektrisk fenomen, f.eks. kortslutning og overspenning i elektriske apparater og ledninger.
 • Utstrømming fra rørledning, også fra tilknyttet utstyr, ved brudd, lekkasje eller oversvømmelse.
 • Lekkasje fra akvarium eller vannseng.
 • Plutselig vanninntrengning i bygning fra terreng.
 • Skade på glass eller sanitærporselen.
 • Naturskade.
 • Skade ved snøtyngde og takras.
 • Tyveri av, og skadeverk på, innbo og løsøre i bygning.
 • Tyveri fra din arbeidsplass i bygning inntil kr 5 000,-
 • Tyveri fra privat boligs uteareal inntil kr 20 000,-.
 • Veskenapping inntil kr 20 000,-, ran og overfall.
 • Tyveri av sykkel inntil kr 6 000,-.
 • Tyveri fra bod i felles kjeller, loft eller garasje inntil kr 30 000,-.
 • Temperaturendring i fryser/kjøleskap.
 • Merutgifter til opphold utenfor hjemmet ved dekningsmessig skade, begrenset til kr 100 000,-.
 • Rettshjelp – utgifter til egen advokat i forbindelse med tvist.
 • Erstatningsansvar for skade du har voldt i egenskap av privatperson.

Sykkelforsikring (Tillegg)

 • Tyveri av sykkel som ikke kommer til rette.
 • Skader påført ved tyveri.
 • Skader påført ved forsøk på tyveri.
 • Forsikringen gjelder i Europa.
 • Du kan velge forsikringssum på kr 15.000,- eller kr 30.000,-. Ved å velge Superforsikring, er tyveri av sykkel dekket inntil kr 15.000,-.
 • Dersom sykkelen er låst og oppbevart i låst rom i bygning (ikke fellesrom) eller i bygning med adgangskontroll, dekkes tyveri inntil forsikringssummen. Samlet erstatning ved tyveri av låst sykkel fra annet sted er kr 15.000,-.
 • Egenandelen er kr 2.000,-.

Superforsikring (Tillegg)

 • Løsørekasko som dekker andre fysiske skader oppstått på innbo.
 • Flytteforsikring som dekker skader på innbo ved flytting til ny bolig.
 • Penger og verdipapirer dekkes med til sammen kr 20 000,-.
 • Hobbyveksthus dekkes med inntil kr 50 000,-.
 • Yrkesløsøre og varer oppbevart på forsikringsstedet dekkes med inntil kr 100 000,-.
 • Vare/båttilhenger til personbil dekkes med inntil kr 20 000,-.
 • Fritidsbåt med lengde til og med 14 fot og påhengsmotor til og med 10 hk dekkes med inntil kr 20 000,-.
 • Sykkel dekkes med inntil kr 15 000,-
 • Napping av veske som sikrede bærer på seg dekkes med inntil kr 30 000,-
 • Id tyverisikring. Dekker bl.a juridisk assistanse og rådgiving 24 timer i døgnet for å begrense konsekvensene av id tyveri.
 • Nettrydding (web clean up). Dekker rådgiving og hjelp for å rydde opp i uønsket og krenkende innhold på nettet.

Sanering av veggdyr og kakkerlakker (Tillegg)

 • Omfatter kostnader til bekjempelse av veggedyr og kakerlakker på adressen for innboforsikringen, blant annet ved varme eller frysebehandling eller kjemisk behandling av bygningen.
 • Samlet erstatning er inntil kr 50 000,-.
 • Forsikringsgiver er Norsk Hussoppforsikring som er spesialister på området.