Dekninger for reiseforsikring

Vi tilbyr helårs reiseforsikring som gjelder både på reise og i fritiden. Du kan kjøpe reiseforsikring tilpasset ditt behov, enten det er for familie eller enkeltperson. Forsikringen gjelder i hele verden, og du kan velge ønsket reiselengde: 45 eller 60 dager. Reiselengden kan utvides ytterligere til 75 eller 90 dager.

  • Forsikringen er gyldig på alle ferie-, fritids-, og tjenestereiser med inntil 45 dagers varighet. Det vil si at du kan være på reise inntil 45 dager, være hjemme på din bostedsadresse i Norge i en eller flere dager, for så å dra ut på en ny reise og være dekket av den samme forsikringen. Reisens varighet regnes fra den dagen du reiser fra din bostedsadresse i Norge, til du er tilbake igjen på samme sted. Det er ingen krav om at det må være overnatting på reisen.
  • Forsikringen kan utvides til 60 dager. For utvidelse til 75 eller 90 dager; send e-post til post@coverclub.no.
  • Reiseforsikringen gjelder for den eller de personer som er nevnt i forsikringsbeviset, og som er medlemmer av norsk folketrygd. Familieforsikringen omfatter ektefelle-/samboer, og alle barn under 20 år med samme folkeregistrerte adresse.
  • Vi har døgnåpen vaktsentral og ved akutt behov for hjelp i utlandet vil SOS International hjelpe deg.
  • Avbestillingsforsikring som blant annet dekker avbestilling ved akutt sykdom før avreise er inkludert i reiseforsikringen.
  • Reiseforsikring kan kun kjøpes sammen med minst en annen forsikring.