Dekninger for bilforsikring

Ansvar

 • Ansvarsforsikring er lovpålagt for alle registrerte biler og dekker skader motorvognen kan påføre mennesker og ting. Hvis fører, passasjerer eller andre blir skadet, er det denne forsikringen som dekker deres utgifter og økonomiske tap (ingen beløpsbegrensning).
 • Med ansvarsforsikringen følger også en rettshjelpsforsikring som dekker utgifter i forbindelse med tvist relatert til bilen. Dette kan for eksempel være tvist med selger av bilen, et verksted som har reparert bilen eller en tvist i forbindelse med en skadesak.

Fører- og passasjerulykke

Dette er en ulykkesforsikring som er standard for TOCNs medlemmer.

 • Ved personskade vil forsikringen dekke utgifter og økonomisk tap, også for fører og passasjerer i den bilen som eventuelt er ansvarlig for skaden.
 • Erstatningen under fører- og passasjerulykkesforsikringen er på kr 200 000,- ved 100 % medisinsk invaliditet. Erstatningen reduseres forholdsmessig ved lavere invaliditetsgrad. Har du andre ulykkesforsikringer vil disse normalt også dekke skader oppstått ved bruk av bil, slik at du allerede kan være godt dekket.

Delkasko

 • Brannskade og skade som skyldes eksplosjon eller lynnedslag.
 • Tyveri av bilen inkludert fastmontert utstyr.
 • Tyveri av deler av bilen inkludert fastmontert utstyr.
 • Hærverk i forbindelse med tyveriforsøk.
 • Reparasjon eller skifte av bilens glassruter.
 • Skade som har oppstått underveis ved ferge-/biltogtransport.
 • Veihjelp i Norden (gjelder ikke på hjemadressen/bosted) som bl.a. skyldes driftstopp, kollisjon, utforkjøring, tyveri, tyveriforsøk, driftsstopp, feilfylling av drivstoff.

Kasko

 • Brannskade og skade som skyldes eksplosjon eller lynnedslag.
 • Tyveri av bilen inkludert fastmontert utstyr.
 • Tyveri av deler av bilen inkludert fastmontert utstyr.
 • Reparasjon eller skifte av bilens glassruter.
 • Skade som har oppstått underveis ved ferge-/biltogtransport.
 • Sammenstøt med andre kjøretøy og gjenstander.
 • Utforkjøring.
 • Velting.
 • Hærverk.
 • Annen plutselig ytre påvirkning enn de som er nevnt over.
 • Bagasje dekkes for inntil kr 5 000,- i forbindelse med tyveri eller annen skade.
 • Veihjelp på bosted.
 • Veihjelp i Europa.

Leiebil

Dette er et tillegg til kasko som er standard for TOCNs medlemmer.

 • Leiebil dekkes med inntil kr 400,- pr dag i inntil 25 dager. Vi kan skaffe deg leiebil direkte fra vår samarbeidspartner.
 • Ved reparasjon regnes erstatningstiden til normal reparasjonstid pluss et ventetillegg.
 • Ved kondemnasjon av kjøretøyet dekker vi leiebil fra skaden ble meldt og i 10 dager etter at vi har tatt stilling til erstatningsspørsmålet (også her maksimalt 25 dager).
 • Ved tyveri betales leiebil for den tiden du har vært uten bil. Må bilen repareres som følge av tyveriet, betales det i tillegg for normal reparasjonstid.
 • Dersom leiebil ikke benyttes, utbetales:
  • Kr 250,- pr.dag i reparasjonstiden.
  • Kr 2 500,- ved kondemnasjon.
  • Kr 2 500,- ved tyveri, der bilen ikke kommer til rette.