Ofte stilte spørsmål

Betaling

 • Kan jeg dele opp betalingen i flere terminer?

  Vi tilbyr å dele opp betalingen i 1, 4 eller 12 terminer. Dersom du ønsker 12 terminer må du opprette en avtalegiro. Det gjør du enkelt i nettbanken.

  Når forsikringen kjøpes spør vi hvor mange terminer du ønsker.

  Ta kontakt med oss på post@coverclub.no dersom du ønsker å gjøre endringer.

Skade

Bilforsikring

 • Hvilken kjørelengde bør jeg velge?

  Når du velger årlig kjørelengde er det en antagelse om hvor langt du kommer til å kjøre i løpet av ett år. Ser du at valget av kjørelengde er feil i forhold til hvor mye du faktisk har kjørt er det ikke noe problem å endre kjørelengden i løpet av forsikringsperioden. Dette gjøres da for hele perioden.

Husforsikring

 • Hva er fullverdi?

  Fullverdigrunnlaget beregnes ut i fra størrelse, byggemåte, byggeår, og beliggenhet på huset. Det er en estimert verdi av hva det vil koste å gjenoppføre bygningen i tilsvarende stand. Fullverdi er ikke det samme som salgsverdi, og er heller ikke maksimal erstatning for forsikringen. Det betyr at dersom det skulle koste mer å gjenoppføre bygningen, blir dette dekket av selskapet så lenge riktig antall kvadratmeter er oppgitt. Forsikringsselskapet påtar seg altså ansvaret for at bygningen til enhver tid er forsikret for sin virkelige verdi.

 • Hvordan beregner jeg bruttoareal?

  Bruttoareal er målt yttervegger, altså arealet av hele boligen. Terrasse, balkong, rom som deles med andre enheter (eks. trappeoppgang, vaskerom osv.) tas ikke med.

Reiseforsikring

 • Trenger jeg helårs reiseforsikring?

  Vi anbefaler helårs reiseforsikring dersom du ikke har reiseforsikring gjennom arbeidsgiver eller andre kollektive ordninger. En helårs reiseforsikring gjelder i det du går ut døren hjemme, men ikke på arbeidssted eller skole. En reiseforsikring gjennom kredittkortselskapet gjelder kun hvis du har betalt 50 prosent eller mer av reisen med kortet og reiseforsikring av enkeltreise har ingen dekning utover reisen forsikringen kjøpes for.

 • Hvem gjelder reiseforsikringen for?

  Reiseforsikringen gjelder for den eller de som er nevnt i forsikringsbeviset. Er det tegnet reiseforsikring for familie er ektefelle/samboer med samme folkeregistrerte adresse, samt egne barn og fosterbarn dekket. Barn er dekket av forsikringen til første hovedforfall etter fylte 20 år og barnet må ha samme folkeregistrerte bostedsadresse som en av foreldrene.

Innboforsikring

 • Hvilken innbosum velger jeg?

  Vi anbefaler at du tester innbokalkulatoren til Finans Norge. Her taster du inn antall rom, antall personer i boenheten og standard på boligen, du vil da få en anbefalt forsikringssum. Det er viktig å presisere at dette er et veiledende beløp, det er du som selv bestemmer forsikringssum på ditt innbo.

 • Dekkes sykkel av innboforsikringen?

  Gjennom å ha innboforsikring hos oss er tyveri av låst sykkel dekket med inntil kr 6 000,-. Du kan imidlertid tegne tilleggsdekning for sykkel med forsikringssum på enten kr 15 000,- eller kr 30 000,-. Ønsker du denne tilleggsdekningen må sykkelen meldes inn i et sykkelregister godkjent av Finansnæringens Hovedorganisasjon.

Ulykkesforsikring

 • Hva er medisinsk invaliditet?

  Med medisinsk invaliditet menes den fysiske varige funksjonsnedsettelsen som en bestemt skade erfaringsvis forårsaker. Den medisinske invaliditetsgraden fastsettes på grunnlag av invaliditetstabellene gitt av Sosialdepartementet. Invaliditetsgraden fastsettes uten hensyn til yrke, nedsatt evne til inntektsgivende arbeid, fritidsinteresser og lignende.

Generelt

 • Hva er hovedforfall?

  Man har fornyelse av forsikringsavtalen en gang i året, på hovedforfall. Det er denne datoen avtalen gjelder til og da forsikringen fornyes.

 • Når kan jeg flytte forsikringene mine?

  Du kan flytte forsikringene dine fra annet selskap med en måneds varsel. Det betyr at hvis du for eksempel sier opp 5. januar, vil forsikringene gjelde i nytt selskap fra 6. februar. I tillegg til flyttereglen på en måned, kan du alltid si opp ved hovedforfall. Er hovedforfall mindre enn en måned frem i tid, kan du flytte over forsikringen raskere enn en måned.

 • Har jeg angrerett?

  Du har 14 dagers angrerett. Ved inngåelse av avtalen vil du motta en e-post med angrerettskjema. Ønsker du å benytte deg av angreretten kan skjemaet fylles ut og returneres til oss eller du kan sende oss en e-post hvor du bekrefter at du ønsker å benytte deg av angreretten.

  Du finner skjemaet her

 • Hvilken klagerett har jeg?

  Dersom du er uenig i en skadesak anbefaler vi deg å kontakte Finansklagenemda for en objektiv vurdering.